Florian Slotawa

Seifenschalen — Florian Slotawa

Seifenschalen, 2011

Seifenschalen I, Installationsansicht Sies + Höke, Düsseldorf, Februar 2011
Seifenschalen II, Installationsansicht Galerie Nordenhake, Berlin, April 2011
Seifenschalen III, Installationsansicht Galleria Suzy Shammah, Mailand, November 2011
Seifenschalen III, Installationsansicht Galleria Suzy Shammah, Mailand, November 2011
+
Scroll